UMMI

Zavod za izobraževanje

Sodelavci

Program UMMI nastaja v sodelovanju z različnimi organizacijami, šolami, športnimi društvi, znanstveniki, umetniki in strokovnjaki predvsem iz naravoslovja in umetnosti.

Direktorica zavoda UMMI, organizatorka in koordinatorka programa:
Marija MAHNE MALE, dolgoletna ravnateljica osnovnih šol

 


Avtorji in sodelavci v več kot dvajsetih letih raziskovalnih ustvarjalnih dni med mladimi po abecedi:

Andrej AVČIN, mag. biologije
Jože BAČNAR, športni učitelj, pravnik
Vlado BATISTA, glasbenik, arhitekt
Claudio BATELLI, mag. biologije
Urška BEDIČ
Ksenija BENEDETTI, univ. dipl. muzikologinja, MBA
Bernarda BEVC, univ. dipl. ing. arh., udeleženka, asistentka
Igor BOŽEGLAV, prof. športne vzgoje
Klemen BOŽIČ, prof. športne vzgoje
Jana BRATINA
Andreja BREZNIK, oblikovalka
John BRIGGS, mentor delavnice angleškega jezika
Mojca BUTINAR MOŽINA, prof. slovenskega in angleškega jezika
Janez ČADEŽ, mag. biologije
Andrej ČELIGOJ, športni inštruktor
Sara ČOK
Barbara DOBRILA, prof. biologije
Aleksej DOLINŠEK, udeleženec, asistent
Silvo FATUR, prof. slovenskega jezika, pisatelj
Rok FILIPČIČ
Marjan FLANDIA, univ. dipl. biolog, mag. kraj. arh.
Sara FLEGO
Petra FURLAN
Uroš GAČNIK, dipl.ing.radiologije
Iztok GEISTER, pisatelj, zagovornik narave, ornitolog
Katja GORUP, dipl. oblikovalka
Vilko GRLJ, prof.mehanike in strojništva
Sergio GROZIČ, filmski režiser
Sandi GRULJA, dr. fizike, potapljač
Mojca HRABAR, mag. biologije
Jurij JERMANČIČ, akademski slikar
Mojca JURIŠEVIČ, dr. psihologije
Jasna KNEZ, baletka
Dušan KOBAL, operni pevec
Aleksij KOBAL, akademski slikar
Martin KONJAJEV, glasbenik
Miloš KORADIN, učitelj glasbene vzgoje, kulturni animator
Korado KORELIČ, astronom iz Višnjana
Špela KORENT
Nika KORSIČ

Rožana KOŠTIAL, dipl. etnologinja
Doroteja KRALJ, spec. pedagoginja
Marino KRANJAC, ljudski pevec – samostojni kulturni delavec
Marjan KREBELJ, mag. arh., fotograf, udeleženec, asistent, skrbnik bloga
Aldo KUMAR, skladatelj
Sandra LENARŠIČ
Lovrenc LIPEJ, dr. biologije
Marija MAHNE, direktorica UMMI in koordinatorka
Tihomir MAKOVEC, ornitolog, potapljač
Lidija MALE, pedagoginja
Tibor MALE
Alenka MALEJ, prof. mat.
Franc MLEČKAR, geolog, jamar
Bojan MARČETA, dipl. biolog
Darijo MARUŠIČ, etnomuzikolog

Marjan MASLO, računalniški operater
Katja MATAHLIJA
Thomas MYLOTT
,
mentor delavnice ang. jezika
Andreja MRŠNIK
Mirt NAGY
, psiholog
Alenka OBID, univ. dipl. ekonomistka, urednica
Ana OGRIČ
Bojan PAHULJE, mag. informatike
Andrej PEČAR, dipl. ing. pomorstva
Igor PEDIČEK, filmski režiser
Tina POČKAR
Danijel POKLEKA, prof. biologije
Suzana PRODAN RAKAR, biologinja
Jaro RAJIČ, asistent
Ranko RAJOVIČ, dr. nevrofiziologije učenja, dr. med., član Upravnega odbora Mense International
Andreja RAMŠAK, mag. biologije
Petra RANČOV
Tomaž RAUCH, muzikolog
Dea RIŽNAR, koordinatorka
Anita SAKSIDA, učiteljica
Aleš SEDMAK, akademski slikar
Tomaž SEŠEK, računalničar
Nataša SIMSIČ, prof. umetnosti
Anže SLOSAR, udeleženec, asistent, dr. fizike
Matic SMREKAR, mentor astronomske delavnice
Robert STEGEL, dipl. ing. elektrotehnike
Koni STEINBACHER, filmski režiser, ustvarjalec animiranih filmov
Smiljan ŠIŠKA, fotograf
Iztok ŠKORNIK, ornitolog
Tea ŠTOKA, publicistka
Teodor TAVŽELJ, univ. dipl. ing. arhitekture
Marjan TOMŠIČ, pisatelj
Martina TOMŠIČ, univ. dipl. ing. arhitekture
Andrej TROBENTAR, akademski slikar
Robert TURK, mag. biologije
Valentina TURK, dr. biologije
Pavle UČAKAR, akademski slikar, likovni urednik
Irena URBIČ, kulturna animatorka
Franc VALENTIN, biolog
Peter VIDMAR, ladijski strojnik, mag. fizike
Rajko VIDRIH, oblikovalec
Milan VINČEC, filmski režiser
Miha VIVODA, udeleženec, asistent, mag. farm.
Liliana VIŽINTIN, dr. biotehnologije
Aleš VODOPIVEC, socialni delavec
Danila VODOPIVEC, psihologinja
Igor VUČIČ, vizualne komunikacije
Aleksander VUKOVIČ, dr. biologije
Aleksander ZADEL, dr. psihologije
Joni ZAKONJŠEK, akademska slikarka
Boštjan ZEMLJARIČ, prof. športne vzgoje
Marko ŽERJAL, asistent računalništva

 

Opravičujemo se, če smo kakšen naziv spregledali ali priredili. Mogoče smo tudi koga izpustili in pozabili. Obdobje dvajsetih let spreminja vse, tudi znanja in s tem nazive. Vse je lahko le več in bolje.

 

Hvala vsem za sodelovanje in prijetne dneve druženja.

 

 Foto: Marjan Krebelj, 2019

Sofinancerji

MIZSUM

Kontakt

UMMI, zavod za izobraževanje Koper
Sončna ulica 17, p.p.838, 6103 Koper

telefontel./fax: +386 (0)5 62 88 620 
gsm: +386 (0)31 316 221
email: marija_ksenija@t-2.net