UMMI

Zavod za izobraževanje

Kdo smo?

ummiekipa274

Zavod za izobraževanje, kulturo in mladinski turizem, v sodelovanju s športnimi klubi, strokovnjaki, učitelji naravoslovja in umetnosti.

Preberite več...

Kaj delamo?

kajdelamo

Organiziramo šole v naravi, raziskovalne tabore, izbirne vsebine, naravoslovne, kulturne in športne dneve, delo z nadarjenimi...

Preberite več...

Zakaj z nami?

ummizakaj

Cilj našega dela ni faktografsko znanje, ampak doživljanje narave in umetnosti.
Več kot 20 let izkušenj dela z nadarjenimi.

Preberite več...

UMMI - Ustvarjalnost mladih - morje interesov

UMMI je zavod za izobraževanje, kulturo in mladinski turizem. Povezujemo najrazličnejše strokovnjake naravoslovja in umetnosti z mladimi, ki so pripravljeni svoje znanje in moč ustvarjalnosti združiti in tako ustvariti nekaj novega, tudi koristnega za prostor, v katerem živijo ali tja pridejo. Največje uspehe smo imeli pri izvajanju raziskovalnih taborov za nadarjene Zoisove štipendiste. V več kot dvajsetih letih smo skupaj ustvarili veliko projektov, ki so dobili v javnosti in prostoru potrditev.

Dejavnosti


Organiziramo:

 • picon20šole v naravi,
 • picon20obvezne izbirne vsebine,
 • picon20naravoslovne dneve,
 • picon20kulturne dneve,
 • picon20športne dneve,
 • picon20raziskovalne tabore,
 • picon20izobraževanje učiteljev,
 • picon20delo z nadarjenimi.

 

Izhodišče dela v naših programih sta naravoslovje in umetnost, dve na prvi pogled ločeni področji, vendar tesno notranje povezani, ker izvirno združujeta umetnostne in naravoslovne aktivnosti. Za prve je osnova bogata kulturna dediščina istrskega prostora in njegovo sedanje umetnostno snovanje, za druge pa morje in obala z gospodarsko in raziskovalno dejavnostjo.

podrocji

Osnova naših dejavnosti in s tem tudi izkušenj so raziskovalni tabori. Z delom v delavnicah usmerjamo mlade na aktualne problematike, z raziskovanjem in ustvarjanjem odkrijejo izvirne in utemeljene rešitve. Njihove ideje prinesejo tudi konkretne rezultate, koristne za prostor, v katerem so projekti nastali.

S Skupnim delom vsak udeleženec postaja bogatejši, prepoznava vrednote in cilje posameznih strok, spoznava, da je skupni imenovalec vseh ustvarjalnost, le področja in sredstva so drugačna.

Ugotavljamo, da udeleženci različnih starosti na začetku našega tabora čakajo na navodila, tako kot v šoli. Zanima jih le, kaj in koliko morajo narediti. Po treh dneh dela z mentorjem (ustvarjalcem) je že mogoč kaos, nato pa se »odpre«. Pri delu potem ne poznajo urnika, mentor je le vir morebitnih informacij, spremljevalec ustvarjalnega procesa in rezultatov.

Poslanstvo 

Otrok ni posoda, ki jo polniš ampak bakla, ki jo prižigaš.
- Platon

Kaj je tisto, kar je vredno razvijati pri mladih in česar šola ne zmore ali ne zna? Ugotavljamo, da nadarjenost posameznika ni dovolj, tudi kopičenje in kopičenje veliko znanja ne, če vzporedno in enakovredno ne spodbujamo in razvijamo ustvarjalnosti.

Naše poslanstvo je spodbujanje in razvijanje ustvarjalnega in inovativnega potenciala mladih.

Izziv je motivirati mlade, ki pridejo predvsem na počitnice in mladinsko druženje, da se ob delu in rezultatih zabavajo.

Cilj našega dela ni faktografsko znanje, ampak doživljanje narave in umetnosti.


Šola v naravi
    UMMI tabor    UMMI tabor

Konkretni cilji:

 • picon20spodbujanje specifičnih nadarjenosti pri mladih in njihove ustvarjalnosti na splošno;
 • picon20razvijanje občutka in spretnosti za skupinsko delo in kakovostne medsebojne odnose;
 • picon20usmerjanje mladih v procesno reševanje naravovarstvenih problemov;
 • picon20vzpodbuditi mlade k ustvarjalno aktivnemu doživljanju kraja dogajanja in razumevanju razvoja kot delnega kompromisa med neizogibnim tehnološkim napredkom ter ohranjanjem narave in kulturne dediščine;
 • picon20oblikovanje programov za mlade, ki pridejo v kraj, da bi razvijali svojo ustvarjalnost in čutenje za doživljanje narave in njenih lepot, torej prizadevanje za celostno razumsko in intuitivno spoznavanje sveta ter varovanje narave;
 • picon20spoznavanje možnosti za nadaljevanje študija in poklicno pot v raziskovalni in gospodarski sferi.
Vedno znova se potrjuje, da je mogoče ob delu tudi uživati,
če so le odprte poti k ustvarjalnosti.
- Marija Mahne Male

nazaj na vrh

Povezovanje in sodelovanje


Ekipa UMMIPri zasnovi delovnega programa raziskovalnih taborov v posameznih delavnicah sodelujemo z različnimi delovnimi organizacijami, ki svetujejo pri izbiri aktualne problematike za raziskovanje, predlagajo strokovnjake in sodelujejo tudi pri izvedbi delavnic. Pri tem poskušamo izbrati vsebine in delodajalce, ki so pomembni dejavniki našega okolja. Namen tega sodelovanje je dolgoročno zasnovan v smislu iskanja možnosti za vsestransko povezovanje delodajalcev in mladih, tudi z vidika nadaljnjega študija in odpiranja novih interesov pri mladih ter možnosti zaposlovanja. Poskušamo ustvariti tudi zaokroženo celoto delovanja, tako da se udeleženci taborov kasneje (v letih študija) vključujejo kot asistenti mentorjem in se tako usposabljajo za samostojno mentorsko vodenje po zaključku študija.

Več o naših sodelavcih…

Kako smo začeli

Več kot 20 let izkušenj in tradicije.

Začetki naših dejavnosti segajo v leto 1991 s projektom Dnevi ustvarjalnih otrok DUO. Začetna mecena sta bila zavod za šolstvo OE Koper in Zavod RS za zaposlovanje OE Koper. Od tedaj se je zvrstilo mnogo projektov, pridružili so se nam številni mentorji – raziskovalci, biologi, pisatelji, novinarji, likovni in filmski umetniki, fotografski mojstri itd. – strokovnjaki na najrazličnejših področjih dela. V vseh letih je bila koordinatorica in vodja Marija Mahne, dolgoletna ravnateljica osnovnih šol.

Lokacije naših taborov so bile Morska biološka postaja Piran, OŠ Marezige, Fiesa, Bernardin, leta 2000 pa smo usmerili našo pozornost na Ankaranski polotok. Glede na projekte se naše dejavnosti izvajajo na različnih lokacijah v slovenski Istri in Brkinih.

Rezultati projektov in raziskovalnih taborov


promocijaznanostiDelavnice v okviru projektov in raziskovalni taborov so zasnovane tako, da mladi prispevajo svoje sveže ideje in pod mentorstvom strokovnjakov pripravijo idejne projekte, ki bodo zanimivi in uporabni v kraju, kjer poteka dejavnost oz. ustvarjalni teden. Tako so nastale številne publikacije (bilteni, knjige, zgibanke itd.), avtorska glasba, literarne stvaritve, slikarska in kiparska dela, animirani filmi in veliko dobrih fotografij. 

Vidni rezultati raziskovalnih taborov:

 • picon20dvoletni projekt »Klic jezer v fiesi«
 • picon20mali učbenik »Debeli rtič v sončnem oktobru skozi oči mladih raziskovalcev«, DUO-DUM 2001
 • picon20“Barko ustvarim, da jadra razpnem”, razglednice o živi in neživi naravi na Debelem rtiču in zgoščenka z devetimi risankami z avtorsko glasbo, DUO-DUM 1991-2000
Več iz te kategorije: « UMMI - predstavitev Sodelavci »

Zadnje novice

Sofinancerji

MIZSUM

Kontakt

UMMI, zavod za izobraževanje Koper
Sončna ulica 17, p.p.838, 6103 Koper

telefontel./fax: +386 (0)5 62 88 620 
gsm: +386 (0)31 316 221
email: marija_ksenija@t-2.net