UMMI

Zavod za izobraževanje

Gibanje UM-MI: Po stopinjah mecena Žige Zoisa

Tam daleč iz zgodovine nam baron Žiga Zois ponuja zgled tudi za današnji čas.

In spet smo tu, malo dlje od začetka

V okviru Dnevov ustvarjalnih otrok in Dnevov ustvarjalne mladine že od leta 1991 povezujemo mlade, osnovnošolce, dijake in študente, z različnimi strokovnjaki s področja naravoslovja in umetnosti. V letnih projektih za nadarjene Zoisove štipendiste je tako v dvajsetih letih sodelovalo že več kot 50 strokovnjakov-mentorjev in več kot 1500 mladih predvsem iz Slovenije, pa tudi Italije, Avstrije, Anglije, Češke, Srbije, Hrvaške.

Bistvo dela je nadarjeni mladini z osnovne in srednje šole ponuditi več in drugače, in sicer v obliki raziskovalnih taborov, v katerih se v aktivnostih neprestano prepletajo znanost in ustvarjalnost za inovativnost.

Raziskovalne tabore DUO-DUM je vseskozi delno sofinanciral Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije, ki je tudi skrbel za Zoisove štipendiste. Toda sredstva za raziskovalne tabore za nadarjene so že tretje leto zapored ukinjena, tako da svojih izkušenj z delom z nadarjenimi ne moremo več prenašati na nove generacije. To ocenjujemo za nepopisno škodo, zato iščemo nove poti. Verjamemo, da veliko staršev, pedagoških delavcev, strokovnjakov, gospodarstvenikov razume, kako so za sedanjost in prihodnost naše države pomembne nadarjenost, ustvarjalnost, inovativnost in tudi kako pomembno je negovanje in spodbujanje ustvarjalnosti pri vsej populaciji, še posebno pri nadarjenih. Iz bogatih dolgoletnih izkušenj vemo, da je srečanje mladostnikov zanje velikega pomena, hkrati pa predstavlja neprecenljivo spodbudo, saj so nekateri v svojem okolju neustrezno motivirani ali pa celo težko razumljivi. Na taboru pa srečajo sebi podobne in strokovnjake-mentorje, ki so tudi sami raziskovalci ali umetniki in ob skupnem projektu nastane neka energija, iz katere se ustvari nekaj novega, velikokrat tudi koristnega in spodbudnega. Ta doživetja in spoznanje prenašajo potem v svoje okolje.

Kako naprej

Idejo nam ponuja Žiga Zois, ki je v svojem življenju kot mecen nudil tudi finančno pomoč njemu prepoznavno nadarjenim mladostnikom. Ali zmoremo tudi danes najti podobne razumneže in vizionarje? Verjamemo, da ja! Za to ustvarjamo neke vrste gibanje isto mislečih, ki smo ga imenovali preprosto UM-MI.

Kaj predlagamo

Verjetno imate v svoji okolici mladostnika, ki se vam zdi nekaj posebnega, iznajdljivega, vedoželjnega za katerokoli področje. Pri tem pa ni tako važen uspeh, merjen s šolskimi ocenami v šoli. Predlagamo, da se v posvetovanju z lokalno šolo in privolitvijo staršev sami odločite za sponzorstvo tega mladostnika. Sponzorstvo je veljavno eno leto. Vaše sodelovanje bo objavljeno v medijih in v nastali publikaciji, v kateri bo povzeto skupno delo vseh prijavljenih.

Če se odločite za sodelovanje, izpolnite spletno prijavnico.

Kaj ponujamo

Srečanje vaših nominirancev bo na Debelem rtiču. Raziskovalno in ustvarjalno druženje bo potekalo na terenu od Trsta (Italija) do Višnjana (Hrvaška), in sicer v delavnicah s klasično in moderno tehnologijo. Udeleženci tabora bodo nastanjeni v Mladinskem zdravilišču in letovišču Hotel Bor na Debelem rtiču.
Prvo tako raziskovalno delo bo septembra 2014, in sicer za dve starostni stopnji:

  1. osnovnošolci – zadnja triada
  2. srednješolci

V vsaki starostni skupini je več podskupin, odvisno od števila prijavljenih.
S strokovnjaki najrazličnejših smeri mladim ponujamo dneve ustvarjalnosti na dveh na prvi pogled ločenih področjih – naravoslovje in umetnost, ki pa sta kot izhodišče dela v naših programih notranje tesno povezani, izvirno združujeta umetnostne in naravoslovne aktivnosti. Za prve je osnova bogata kulturna dediščina istrskega prostora in njegovo sedanje umetnostno snovanje, za druge pa morje in obala z gospodarsko in raziskovalno dejavnostjo. Mlade z delom usmerjamo k aktualni družbeni problematiki. Z raziskovanjem in ustvarjanjem odkrivajo izvirne in utemeljene rešitve. Njihove ideje prinašajo tudi konkretne rezultate. Osnutki operativnih programov so na voljo na naši spletni strani www.ummi.net.

Kdo smo

UMMI, zavod za izobraževanje Koper, združuje različne strokovnjake predvsem s področja naravoslovja in umetnosti, s ciljem spodbujanja in razvijanja ustvarjalnega in inovativnega potenciala mladih.
Od Ministrstva za šolstvo in šport nam je bil leta 2011 podeljen status organizacije za mlade, ki deluje v javnem interesu v mladinskem sektorju.
V dvajsetletnem delu smo spoznali, da nadarjenost posameznika ni dovolj, tudi kopičenje in kopičenje veliko znanja ne, če vzporedno in enakovredno ne spodbujamo in razvijamo tudi ustvarjalnosti.

Raziskovalni tabori so namenjeni nadarjenim mladostnikom, ki potrebujejo tudi drugačne izzive ter načine učenja in spoznavanja različnih okolij. To lahko dosežemo s pomočjo izvrstnih strokovnjakov s posameznih področij, ki svojo ustvarjalnost pri rednem delu (svojem poklicu) prelivajo na mlade. Delo na raziskovalnem taboru vključuje tudi od izkušenj in logičnega sklepanja neodvisno spoznavanje resnice: vse od uporabnih tehnik ustvarjalnega mišljenja in psihofizičnega sproščanja ter navajanja na kulturo timskega dela. Projekt se razlikuje od drugih podobnih dejavnosti po tem, da izvirno združuje umetnostne in naravoslovne aktivnosti. Vse delavnice so tudi naravovarstveno naravnane, tako da udeleženci iščejo načine najustreznejšega kompromisa med neizbežnim razvojem tehnologije ter varovanjem narave in kulturne dediščine.

Ob delu nastajajo projekti, ki so lahko tudi uporabni za današnji čas. V 20-letnem delu je nastalo tudi veliko publikacij, prospektov, načrtov:
Izziv prižigalcev, Učna pot okrog jezer v Fiesi, učbenik Debeli rtič v sončnem oktobru skozi luči mladih raziskovalcev, mednarodni projekt – Ustvarjalnost mladih – morje interesov – možnost celoletnega programa mladinskega turizma na Ankaranskem polotoku, Po poteh graničarje- turistična pot in dokumentarec po nekdanji meji na Ankaransko-Miljskem polotoku, Stolp sredi vinogradov, Ideje za idejo Ankarana, promocija znanosti mladih (Luka Koper) Na valovih ustvarjalnosti, Reka Rižana – dragocen vir življenja, zabave znanja in ustvarjalnosti, inštalacijski laboratorij sodobnih in trajnostnih energij...

Strokovna pomoč, evalvacija, promoviranje in povezovanje programa v EU

Izvajanje in organizacija tega projekta je velika moralna in strokovna odgovornost. Če hočemo prerasti v trajnostno gibanje UM-MI (posnemanje mecena Zoisa) mora to rasti tudi ob strokovni evalvaciji, ki bo zagotavljala povezovanje znanja, izkušenj ter idej strokovnjakov in praktikov s področja raziskovanja in spodbujanja nadarjenosti, izvajala različne razvojno-raziskovalne, izobraževalne in svetovalne dejavnosti ter si s svojim delom prizadevala za promocijo v smislu spodbujanja kakovosti življenja nadarjenih v skladu z vizijo Strategije razvoja Slovenije. Torej tesen sodelavec pri uvajanju tega programa je Centru za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani(CRSN).

Organizator dejavnosti:

UM-MI, zavod za izobraževanje Koper
Marija Mahne

Strokovni nadzor in svetovanje

Center za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti (CRSN)
Dr. Mojca Juriševič

Stiki z javnostmi

Jasna Kontler

 

Več iz te kategorije: « Kontakt

Sofinancerji

MIZSUM

Kontakt

UMMI, zavod za izobraževanje Koper
Sončna ulica 17, p.p.838, 6103 Koper

telefontel./fax: +386 (0)5 62 88 620 
gsm: +386 (0)31 316 221
email: marija_ksenija@t-2.net